Mali, Teknik, Kurumsal Çözümler...

Tutar ve Oranlar

Asgari Geçim İndirim Tutarları – 2012

2012 Yılı Asgari Geçim İndirim Tutarları
Durumu
AGİ
Bekar
66,49
Evli, Eşin Geliri Olan
66,49
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk
76,46
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk
86,43
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk
93,08
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk
99,73
Evli, Eşin Geliri Olmayan
79,79
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk
89,76
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk
99,73
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk
106,38
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk
113,03

Asgari Geçim İndirim Tutarları – 2013

2013 Yılı Asgari Geçim İndirim Tutarları
Durumu
AGİ
Bekar
73,40
Evli, Eşin Geliri Olan
73,40
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk
84,40
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk
95,41
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk
102,75
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk
110,09
Evli, Eşin Geliri Olmayan
88,07
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk
99,08
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk
110,09
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk
117,43
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk
124,77

Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler – 2012

Brüt Tutarlar
Dönem
16 Yaşından Küçükler İçin
16 Yaşından Büyükler İçin
01.07.2012 – 31.12.2012
805,50 TL
940,50 TL

Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler – 2013

Brüt Tutarlar
Dönem
16 Yaşından Küçükler İçin
16 Yaşından Büyükler İçin
01.01.2013 – 30.06.2013
839,10 TL
978,60 TL

Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim (Enflasyondan Arındırma) Oranları

BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARINA UYGULANAN İNDİRİM    (Enflasyondan Arındırma) ORANLARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2011

100%

2010

%93,4

2009

%16,7

2008

%64,9

2007

%37,7

2006

%46,5

2005

%53,7

Beyanname İmzalatma Zorunluluğu – 2013

2012 yılı mali tablolarına göre
Aktif Toplamı: 5.580.000 TL ve Net Satışlar Toplamı: 11.156.000 TL’yi aşmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve serbest meslek kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2013 yılı beyannamelerini, meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Bu hadlerden herhangi birini aşan mükellefler ise beyannamelerini YMM’lere tasdik ettireceklerdir.

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri – 2012

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri
Yıllar
Yıllık Alış Tutarı
Yıllık Satış Tutarı
Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı

İş Hasılatının Beş Katı İleYıllık Satış Tutarı Toplamı

2012
140.000 TL
190.000 TL
77.000 TL
140.000 TL

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri – 2013

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri
Yıllar
Yıllık Alış Tutarı
Yıllık Satış Tutarı
Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı

İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarı Toplamı

2013
150.000 TL
200.000 TL
80.000 TL
150.000 TL

Değerli Kağıtlar – 2012

Değerli Kağıtlar

Yıl 2012
Noter Kağıtları ve Beyanname                   6,25 TL
Protesto, Vekaletname ve Re’sen Senet   12,50 TL
Pasaportlar                                            62,50 TL
Yabancılar İçin İkametgah Tezkereleri    172,00 TL
Nüfus Cüzdanları                                      5,75 TL
Aile Cüzdanı                                           58,00 TL
Sürücü Belgeleri                                     77,50 TL
Sürücü Çalışma Belgeleri Karneleri           77,50 TL
Motorlu Araç Trafik Belgeleri                    77,50 TL
Motorlu Araç Tescil Belgesi                      58,00 TL
İş Makinesi Tescil Numarası                     58,00 TL
Banka Çekleri(Her Bir Yap.)                       3,80 TL
Dayanağı DEĞ. KAN.TEB:NO: 2011/1

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Değerli Kağıtlar – 2013

Değerli Kağıtlar

Yıl 2013
Noter Kağıtları ve Beyanname                   7,25 TL
Protesto, Vekaletname ve Re’sen Senet   14,50 TL
Pasaportlar                                            72,00 TL
Yabancılar İçin İkametgah Tezkereleri    198,00 TL
Nüfus Cüzdanları                                      6,50 TL
Aile Cüzdanı                                           66,00 TL
Sürücü Belgeleri                                     89,00 TL
Sürücü Çalışma Belgeleri Karneleri           89,00 TL
Motorlu Araç Trafik Belgeleri                    89,00 TL
Motorlu Araç Tescil Belgesi                      66,50 TL
İş Makinesi Tescil Numarası                     66,50 TL
Banka Çekleri(Her Bir Yap.)                       4,50 TL
Dayanağı DEĞ. KAN.TEB:NO: 2012/1

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2013 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Diğer Kazanç ve İratlarda (Değer Artış Kazançları) İstisna Tutarları

DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA
(Değer Artış Kazançları) İSTİSNA
TUTARLARI-2013

Yıllar

İstisna Tutarları

2013

9.400    TL

2012

8.800 TL

2011

8.000 TL

2010

7.700 TL

2009

7.600 TL

2008

6.800 YTL

Diğer Kazanç ve İratlarda (Arızi Kazançlar) İstisna Tutarları-2013

DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA
(Arızi Kazançlar) İSTİSNA TUTARLARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2013

21.000 TL

2012

20.000 TL

2011

19.000 TL

2010

18.000 TL

2009

17.900 TL

2008

16.000 YTL

Fatura Düzenleme Sınırı – 2012

Fatura Düzenleme Sınırı
Yıllar
Tutar
2012
770,00 TL

Fatura Düzenleme Sınırı – 2013

Fatura Düzenleme Sınırı
Yıllar
Tutar
2013
800,00 TL

Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı – 2012

Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı
Uygulandığı Dönem
0-6 Yaş Grubu
Diğerleri
01.07.2012 – 31.12.2012
35,79 TL
17,90 TL

Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı – 2013

Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı
Uygulandığı Dönem
0-6 Yaş Grubu
Diğerleri
01.01.2013 – 30.06.2013
36,87 TL
18,43 TL

Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı – 2012

Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı
Yıllar
Tutar
2012
11,70 TL

Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı – 2013

Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı
Yıllar
Tutar
2013
12,00 TL

Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır – 2012

Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır
Yıllar
Tutar
2012
770,00 TL

Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır – 2013

Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır
Yıllar
Tutar
2013
800,00 TL

Konut Kira Geliri İstisna Tutarı – 2012

Konut Kira Geliri İstisna Tutarı
Yıllar
Tutar
2012
3.000 TL

Konut Kira Geliri İstisna Tutarı – 2013

Konut Kira Geliri İstisna Tutarı
Yıllar
Tutar
2013
3.200 TL

Sakatlık İndirimi Tutarları – 2012

Sakatlık İndirimi Tutarları
Yıllar
Birinci Derece Sakatlar
İkinci Derece Sakatlar
Üçüncü Derece Sakatlar
2012
770 TL
380TL
180 TL

Sakatlık İndirimi Tutarları – 2013

Sakatlık İndirimi Tutarları
Yıllar
Birinci Derece Sakatlar
İkinci Derece Sakatlar
Üçüncü Derece Sakatlar
2013
800 TL
400 TL
190 TL

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMSİ İlişkin Beyan Sınırları-2013

TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GMSİ İLİŞKİN BEYAN SINIRLARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2013

1.390    TL

2012

1.290 TL

2011

1.170 TL

2010

1.090 TL

2009

1.070 TL

Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları-2013

TEVKİFATA TABİ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRLARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2013

26.000 TL

2012

25.000 TL

2011

23.000 TL

2010

22.000 TL

2009

22.000 TL

2008

19.800 YTL

Yurtdışı Gündelikler – 2012

Yurtdışı Gündelikler
Ülkeler/Para Birimi
Tutar
ABD (ABD Doları)
182
Almanya (euro)
164
Avustralya (Avustralya doları)
283
Avusturya (euro)
166
Belçika (euro)
161
Danimarka (kron)
1.238
Finlandiya (euro)
148
Fransa (euro)
160
Hollanda (euro)
156
İngiltre (sterlin)
115
İrlanda (euro)
155
İspanya (euro)
158
İsveç (İsveç kronu)
1.359
İsviçre (İsviçre frangı)
283
İtalya (euro)
152
Japonya (Japon yeni)
31.405
Kanada (Kanada doları)
244
Kuveyt (Kuveyt dinarı)
50
Lüksemburg (euro)
161
Norveç (Norveç kronu)
1.193
Portekiz (euro)
155
Suudi Arabistan (S. Arabistan Riali)
617
Yunanistan (euro)
158
Kosova (euro)
123
Diğer AB ülkeleri (euro)
127
Diğer ülkeler (ABD doları)
157

Yurtdışı Gündelikler – 2013

Yurtdışı Gündelikler
Ülkeler/Para Birimi
Tutar
ABD (ABD Doları)
Almanya (euro)
Avustralya (Avustralya doları)
Avusturya (euro)
Belçika (euro)
Danimarka (kron)
Finlandiya (euro)
Fransa (euro)
Hollanda (euro)
İngiltre (sterlin)
İrlanda (euro)
İspanya (euro)
İsveç (İsveç kronu)
İsviçre (İsviçre frangı)
İtalya (euro)
Japonya (Japon yeni)
Kanada (Kanada doları)
Kuveyt (Kuveyt dinarı)
Lüksemburg (euro)
Norveç (Norveç kronu)
Portekiz (euro)
Suudi Arabistan (S. Arabistan Riali)
Yunanistan (euro)
Kosova (euro)
Diğer AB ülkeleri (euro)
Diğer ülkeler (ABD doları)

Yurtiçi Harcırah Tutarları – 2012

Yurtiçi Harcırahlar
Devlet Memuru Kadro Derecesi
1.1.2012-30.6.2012 Aylık Brüt Tutarı
1. Derece
1.514,40 ve daha fazlası
1. Derece
1.502,48-1.514,39 arası
1. Derece
1.356,87-1.502,47 arası
1. Derece
1.171,55-1.356,86 arası
1 ve 4. Derece
946,18- 1.171,54 arası
5-15. Derece
946,17 ve daha azı

Yurtiçi Harcırah Tutarları – 2013

Yurtiçi Harcırahlar
01.01.2013-30.06.2013 Brüt aylık tutarı (TL)
Gelir Vergisinden İstisna Gündelik Tutarı
1.689,43 ve fazlası
46,00 TL
1.676,14 – 1.689,42
38,50 TL
1.513,70 – 1.676,13
35,50 TL
1.306,96 – 1.513,69
33,00 TL
1.055,54 – 1.306,95
29,50 TL
1.055,53 ve daha aşağısı
28,50 TL

26.07.2001′den İtibaren İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Gelirleri İçin İstisna Tutarları

26.07.2001’DEN İTİBAREN İHRAÇ EDİLEN HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLİ GELİRLERİ İÇİN  İSTİSNA TUTARLARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2007

205.994,16 YTL

2006

191.089,20 YTL

2005

174.033,88 YTL

2004

156.505.290.000

2003

121.794.000.000

2002

76.600.000.000

2001

50.000.000.000

2013 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar

2013 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA    OLMAYANLAR

Noterler
Özel    Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler
2012 Yılı    Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler
Serbest Meslek Faaliyetinde    Bulunanlardan Hasılat Tutarı

130.000 TL

II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım    veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı

186.000 TL

II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım    veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı

94.000 TL

Zirai Kazancı İşletme Hesabı    Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı

186.000 TL

2012 Yılı Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranları

2012 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

DÖNEMLER

YENİDEN DEĞERLEME    ORANLARI (%)

I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART)

 3,05 %

II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN)

 5,14 %

III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL)

 6,05 %

IV.Geçici Vergi Dönemi  (OCAK-ARALIK)

 7,80 %

İletişim

Tel: 0312 4373875
Faks: 0312 4373827
E-Posta: info@meritymm.com

Mail Listesi

Bizden zaman zaman bilgi almak için üye olun.