Mali, Teknik, Kurumsal Çözümler...

Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Bilgileri

Asgari Ücret -2012

Net Asgari Ücret Hesaplaması

(16 Yaşını Doldurmuş İşçiler)
2012
01.01.2012-30.06.2012
01.07.2012-31.12.2012
Brüt asgari ücret
886,50 TL
940,50 TL
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)
124,11 TL
131,67 TL
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)
8,87 TL
9,41 TL
Gelir vergisi matrahı
753,52 TL
799,42 TL
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
113,03 TL
119,91 TL
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)
66,49 TL
66,49 TL
Kesilecek gelir vergisi
46,54 TL
53,42 TL
Damga vergisi (binde 6,6)
5,85 TL
6,21 TL
Kesintiler toplamı
185,37 TL
200,71 TL
Net asgari ücret
701,13 TL
739,79 TL

Asgari Ücret -2013

Net Asgari Ücret Hesaplaması

(16 Yaşını Doldurmuş İşçiler)
2013
01.01.2013-30.06.2013
01.07.2013-31.12.2013
Brüt asgari ücret
978,60 TL
1.021,50 TL
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)
137,00 TL
  143,01 TL
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)
    9,79 TL
    10,22 TL
Gelir vergisi matrahı
831,81 TL
   868,27 TL
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
124,77 TL
   130,24 TL
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)
  73,40 TL
    73,40 TL
Kesilecek gelir vergisi
  51,37 TL
   56,84 TL
Damga vergisi (binde 7,59)
   7,43 TL
     7,75 TL
Kesintiler toplamı
205,59 TL
  217,82 TL
Net asgari ücret
773,01 TL
  803,68 TL

Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları-2013

ÇIRAKLAR İÇİN AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Dönemler

16 Yaşından Büyükler İçin

16 Yaşından Küçükler İçin

01.07.2013-31.12.2013 Dönemi

306,45 TL

263,25 TL

01.01.2013-30.06.2013 Dönemi

293,58 TL

251,73 TL

01.07.2012-31.12.2012 Dönemi

282,15 TL

241,65 TL

01.01.2012-30.06.2012 Dönemi

265,95 TL

228,15 TL

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı – 2012

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı

Uygulandığı Dönem
Tutar (TL)
01.07.2012-31.12.2012
3.033,98
01.01.2012-30.06.2012
2.917,27

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı – 2013

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı

Uygulandığı Dönem
Tutar (TL)
01.01.2013-30.06.2013
3.125,01
01.07.2013-31.12.2013
3.218,76

İş Sözleşmelerinin Feshinde Bildirim İhbar Süreleri

(4857 sayılı Kanun⁄Md: 17)
4857 sayılı İş Kanunu’na göre;

Süresi belirli olmayan hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa aşağıda belirtilen süreler kadar önce bildirilmesi veya tazminat olarak ödenmesi gerekir.

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için
2 Hafta
İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için
4 Hafta
İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için
6 Hafta
İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için
8 Hafta

Kuruma Bildirim Ve Ödeme Süresi

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Ertesi ayın sonuna kadar
Sosyal Sigorta Prim Ödemesi
Ertesi ayın sonuna kadar
Bağ-Kur Prim Ödemesi
İlgili ayın sonuna kadar
İşsizlik Sigortası Prim Ödemesi
Ertesi ayın sonuna kadar

İşsizlik Sigortası Prim Oranları

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI

6/2000-12/2001

01.01.2002’den itibaren

İşçi Payı

% 2

% 1

İşveren Payı

% 3

% 2

Devlet Payı

% 2

% 1

Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar (01.01.2013 – 30.06.2013

KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN 

SOSYAL YARDIMLAR

(01.01.2013 – 30.06.2013) (*) 

Aylık Katsayısı

0,073837

Taban Aylık Katsayısı

0,98798

Yan Ödeme Katsayısı

0,0234128

Kıdem Aylığı Göstergesi

20

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,073837)

701,45

Aile Yardımı (2.134 x 0,073837)

157,57

Çocuk Yardımı (250 x 0,073837)

18.46

Doğum Yardımı (2.500 x 0,073837)

184,59

Ölüm Yardımı

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,073837

701,45

Memurun Ölümü Halinde[(8.000 + 1.500) x 0,073837]x 2

1.402,90

(*) Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2013 tarihli Genelgesi.

Örgün Eğitim Öğrencileri İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları-2013

ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Dönemler

20 ve Üzerinde Personel  Çalıştıran İşyerlerinde

20’den Az Personel Çalıştıran İşyerlerinde

01.07.2013-31.12.2013 Dönemi

219.39 TL

109,69 TL

01.01.2013-30.06.2013 Dönemi

210,17 TL

105,09 TL

01.07.2012-31.12.2012 Dönemi

201.99 TL

101,00 TL

01.01.2012-30.06.2012 Dönemi

190,39 TL

95,20 TL

Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazanç Sınırları – 2012

Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazanç Sınırları

Uygulandığı Dönem
Alt Sınır (TL)
Üst Sınır (TL)
01.07.2012-31.12.2012
940,50
6.113,40
01.01.2012-30.06.2012
886,50
5.762,40

Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazanç Sınırları – 2013

Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazanç Sınırları

Uygulandığı Dönem
Alt Sınır (TL)
Üst Sınır (TL)
01.01.2013-30.06.2013
978,60
6.360,90
01.07.2013-31.12.2013
1.021,50
6.639,90

Yıllık Asgari Ücret – 2012

Yıllık Asgari Ücret

(16 Yaşını Doldurmuş İşçiler)
Yıllar
Tutar (TL)
2012
10.962,00

Yıllık Asgari Ücret – 2013

Yıllık Asgari Ücret

(16 Yaşını Doldurmuş İşçiler)
Yıllar
Tutar (TL)
2013
12.000,60

Yıllık Ücret İzin Süreleri

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Hizmet Süresi
Gün
Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara
En az 14 gün
Hizmet süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara
En az 20 gün
Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara
En az 26 gün

Çalışanlara Çeşitli Adlarda Yapılan Ödemelerde Sigorta Primi ,Gelir Vergisi, Damga Vergisi Kesintisi Olup Olmadığı

ÖDEMENİN TÜRÜ 

SSK KESİNTİSİ

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

Asıl Ücret

SSK tavanı var

Var

Var

Askerlik Yardımı

Var

Var

Var

Aile Yardımı

Belli Miktarı Aşıyorsa

Var

Var

Avanslar(Ücret)

Yok

Kesilmiyor

Var

Bayram Harçlığı

Var

Var

Var

Çocuk Yardımı

Belli Miktarı Aşıyorsa

Belli sın.aşar.var(GVK.25/4 hariç)

Yok

Çıraklık Ücreti

Yok(Devlet Karşılıyor)

Belli sın.aşar.var(GVK.23/12 hariç)

Yok(3308 sayılı)

Doğum Yardımı

Yok

Belli sın.aşar.var(GVK.25/5 hariç)

Var

Eğitim Öğretim Yardımı

Var

Var

Var

Evlenme Yardımı

Yok

Belli sın.aşar.var(GVK.25/5 hariç)

Var

Fazla Mesai

Var

Var

Var

Gece Zammı

Var

Var

Var

Giyecek Yardımı(Ayni)

Yok

Var

Var

Giyecek Yardımı(Nakdi)

Var

Var

Var

Götürü Ücret

Var

Var

Var

Hakkı Huzur

Yok

Var

Var

İkramiye

Var

Var

Var

İzin Harçlığı

Var

Var

Var

İdareci Primi

Var

Var

Var

İstirahat Yardımı

Yok

Var

Var

İhbar Tazminatı

Yok

Var

Var

İş Riski Zammı

Var

Var

Var

Kıdem Zammı

Var

Var

Var

Kasa Tazminatı

Yok

Var

Var

Kıdem Tazminatı

Yok

Yok

Var

Konut Lojman

Yok

Belli Koşullarda Yok(GVK.23/9)

Yok

Konut (Nakdi)

Var

Var

Var

Kardan Hisse Ücreti

Var

Var

Var

Komisyon Şeklin.Öde.Ücret

Var

Var

Var

Makam Tazminatı

Var

Var

Var

Ölüm Yardımı

Yok

Yok

Var

Jübile İkramiyesi

Var

Var

Var

Primler

Var

Var

Var

Sağlık Yardımı(Ayni)

Yok

Var

Var

Stajyer Yardımı

Yok

Yok

Yok

Satış Primi

Var

Var

Var

Süt ve Yoğurt Yardı.(Nakdi)

Var

Var

Var

Taşıt(Servis)

Yok

Yok

Yok

Taşıt(Nakdi)

Var

Var

Var

Temettü İkramiyesi

Var

Var

Var

Toplu Sözleşme.Zam Farkları

Var

Var

Var

Temsil Ödeneği

Var

Var

Var

Tabii Afet Yardımı

Var

Var

Var

Teşvik İkramiyesi

Var

Var

Var

Temini.Güçlük Zam.Farkları

Var

Var

Var

Yolluk

Yok

Belli sınırı aşarsa var(GVK.24/2)

Var

Yemek(Ayni) İşyerinde

Yok

Belli sınırı aşarsa var(GVK.23/8)

Yok

Yemek(Nakdi)

Belli Miktarı Aşıyorsa

Var

Var

Yıllık İzin Ücreti

Var

Var

Var

Yıpranma Tazminatı

Var

Var

Var

Yılbaşı İkramiyesi

Var

Var

Var

Yakacak(Ayni)

Yok

Var

Var

Yakacak(Nakdi)

Var

Var

Var

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları

Özel Sektör (%)

Kamu Sektörü (%)

Özürlü Oranı

3

4

Eski Hükümlü Oranı

-

2

Toplam

3

6

NOT: Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda, dolu kadro sayısının (taşra teşkilatı dahil) % 3’ü oranında özürlü çalıştırmak zorundalar.

6331 S. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları(01.01.2013 tarihind en itibaren)

6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2013 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

4/1-a 26/1-a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması

2.156,00

4/1-b 26/1-a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi

2.156,00

6/1 26/1-b - Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde her bir kişi için

5.390,00

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

5.390,00

6/1 26/1-b Kanunda belirlenen nitelikte diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi halinde ve aykırılığın devam ettiği her ay için

2.695,00

6/1-b 26/1-b Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçların karşılanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.617,00

6/1-c 26/1-b İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.617,00

6/1-ç 26/1-b Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı)

1.078,00

6/1-d 26/1-b Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmemesi (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.617,00

8/1 26/1-c İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin kısıtlanması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.617,00

8/6 26/1-c İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmaması, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresinin dikkate alınmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.617,00

10/1 26/1-ç - İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırılmaması

3.234,00

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

4.851,00

10/4 26/1-ç İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışanların çalışma ortamında maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması

1.617,00

11 26/1-d Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardımla ilgili Kanunun hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)

1.617,00

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

1.617,00

12 26/1-d Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda Kanunun tahliye hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)

1.617,00

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

1.617,00

14/1 26/1-e İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi (her bir yükümlülük için ayrı ayrı)

1.617,00

14/2 26/1-e İş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde; meslek hastalıklarının, öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilmemesi

2.156,00

14/4 26/1-e Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK’ya bildirmemesi

2.156,00

15/1 26/1-f Çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarının ve Kanunda belirtilen hallerde sağlık muayenelerinin yapılmasının sağlanmaması (sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için)

1.078,00

15/2 26/1-f Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılması (sağlık raporu bulunmayan her çalışan için)

1.078,00

16 26/1-g Çalışanların, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konusunda bilgilendirilmemesi (bilgilendirilmeyen her bir çalışan için)

1.078,00

17/1-7 26/1-ğ Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve mesleki eğitim aldığını belgelemesi gerekenlerin çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi; verilecek eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması; eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılmaması; eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu sürelerin fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi (her bir çalışan için)

1.078,00

18 26/1-h Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)

1.078,00

20/1 26/1-ı Çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi

1.078,00

20/3 26/1-ı Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için öneride bulunduğu konularda gerekli tedbirlerin alınmaması

1.617,00

20/4 26/1-ı Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânların sağlanmaması

1.078,00

22 26/1-i Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)

2.156,00

23/2 26/1-j Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu sağlamak zorunda olan yönetimlerin, iş sağlığı ve güvenliği uyarılarına uymayan işyerlerini ÇSGB’ye bildirmemesi

5.390,00

24/2 26/1-k İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması

5.390,00

25 26/1-l Verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işin yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettirilmesi (fiil başka bir suç oluştursa dahi)

10.780,00

25/6 26/1-l - İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verilmemesi (ihlale uğrayan her bir çalışan için)

1.078,00

- Aykırılığın devam ettiği her bir ay için

1.078,00

29 26/1-m - Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanmaması

53.900,00

- Güvenlik raporu hazırlayıp ÇSGB’nin değerlendirmesine sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi

86.240,00

- ÇSGB’ce izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi

86.240,00

30 26/1-n İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)

1.078,00

İletişim

Tel: 0312 4373875
Faks: 0312 4373827
E-Posta: info@meritymm.com

Mail Listesi

Bizden zaman zaman bilgi almak için üye olun.